Projektová dokumentace a proč ji mít?

Zajištění projektové dokumentace

Dobře zpracovaná projektová dokumentace je prvním krokem k úspěšné stavbě. Součástí dokumentace je třeba smlouva o dílo nebo projektová dokumentace. Tyto dokumenty je třeba připravovat se zkušenými a kvalifikovanými pracovníky, kteří nabízejí komplexní služby v oblasti projekce, resp. projektové činnosti ve výstavbě. 

Předprojektová příprava

Než se začne zpracovávat samotná projektová dokumentace, je třeba zajistit vstupní podklady, tak i samotnou přípravu stavby. Jedná se o několik základních výkonů, které představují podklad pro další kroky v oblasti projekce a dále realizaci výstavby.

Projektová dokumentace pro územní řízení

Jako první je třeba zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. V dokumentaci musí být nejen řada potřebných údajů, ale i urbanistické začlenění budoucí stavby do území, architektonické a hmotné řešení včetně půdorysu, které je schopna naše společnost zabezpečit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokuemtace ke stavbenímu povolení je velmi obsáhlým souborem dokumentů. Její součástí musí být původní zpráva s údaji, souhrnou technickou zprávou, zastavovací plán či vytyčovací výkresy a stavební výkresy, posouzení statiky stavby včetně návrhu úprav exteriéru a projekt následné organizace výstavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Pro potřeby realizace stavby je nutné, aby kromě vstupních podkladů (územní rozhodnutí a stavební povolení) byla také dopracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Společnost KP global property s. r. o. umožňuje díky týmu schopných a kvalifikovaných pracovníků zajistí komplexní zpracování projektové dokumentace, které vede ke stavebnímu povolení včetně jednání s příslušnými úřady. A navíc projektová dokumentace dokáže zvýšit hodnotu Vašeho pozemku. Pozemek s projektem přináší kupci pohodlí a prodávajícímu větší zisk.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů